Νόμοι-Εγγύκλιοι

ΝΟΜΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ

Ορισμός αριθμού δημοτικών συμβούλων εκλογικής περιφέρειας

Κατανομή Περιφερειακών Συμβούλων ανά Εκλογική Περιφέρεια για τις Περιφερειακές Εκλογές

Εγκύκλιος για τις εκλογικές δαπάνες των συνδυασμών και των υποψηφίων στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Νοεμβρίου 2010

«Καθορισμός τεχνικών και διαδικαστικών ζητημάτων, σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της Κεντρικής Βάσης Δεδομένων, τη παροχή πρόσβασης σε αυτήν, τον τρόπο και τον χρόνο ενημέρωσης για τα αναρτώμενα έσοδα και τις δαπάνες των συνδυασμών και των υποψηφίων, τη διασφάλιση τήρησης των προσωπικών δεδομένων»

Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές

Καθορισμός ανωτάτου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις δημοτικές εκλογές


Τραπεζικοί λογαριασμοί συνδυασμών και υποψηφίων κατά τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές


Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές

Κανονικές άδειες δημοσίων υπαλλήλων, στρατιωτικών κ.λ.π. κατά την προεκλογική περίοδο και διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος στις προσεχείς διπλές εκλογές για την ανάδειξη των δημοτικών και περιφερειακών αρχών της 7ης Νοεμβρίου 2010 καθώς και στις επαναληπτικές της 14ης Νοεμβρίου 2010.